Ce este inductia electromagnetica?


Să considerăm două bobine una în apropierea celei­lalte, una dintre ele fiind parcursă de curent. Cîmpul magnetic produs va trece prin ambele bobine. La între­ruperea sau stabilirea curentului, deci la variaţia cîmpului magnetic, în bobina prin care curentul a fost iniţial zero, se induce o tensiune electromotoare numită indusă. Dacă circuitul ei este închis, în acesta apare un curent. Feno­menul este cunoscut sub numele de inducţie mutuală. O aplicaţie importantă a fenomenului de inducţie mutuală este transformatorul electric; o altă aplicaţie o formează maşina asincronă a.
La întreruperea sau stabilirea curentului printr-o bo­bină apare deasemeni fenomenul de inducţie electromag­netică, cunoscut sub numele de autoinducţie.
Legată de acest fenomen este mărimea numită induc-tanţă, a cărei unitate de măsură este henry (simbol H). Dacă curentul unei bobine de un henry se schimbă cu viteza de 1 amper pe secundă, tensiunea electromotoare indusă va fi de 1 volt.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu