Ce este defazajul?


Cînd o tensiune alternativă este aplicată unui simplu rezistor prin el va trece un curent alternativ. Tensiunea gi curentul au forme de undă similare şi ajung în ace­laşi timp la valorile maxime, minime şi zero. în acest caz se spune că ele sînt în fază.
Dacă tensiunea alternativă este aplicată unui circuit format de o inductanţă, curentul va fi în urma ei. Dacă circuitul este o inductanţă pură, curentul va fi în urma tensiunii cu 90°, adică va fi zero cînd tensiunea este maximă, şi devine maxim cînd tensiunea trece prin zero (Fig. 25). în situaţia în care circuitul este format dintr-o friductanţă şi o rezistenţă, curentul va fi în urma ten­siunii cu un defazaj mai mic de 90°.
în mod similar dacă tensiunea se aplică unui circuit capacitiv curentul va fi defazat înaintea tensiunii apli­cate cu 90°, în cazul unei capacităţi pure, şi mai puţin de 90°, în cazul unui circuit format din capacitate şi re­zistenţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu