Ce este un releu?


Releul este un dispozitiv care închide sau deschide contacte într-unui sau mai multe circuite separate.

Există multe varietăţi de relee, proiectate pentru di­verse scopuri. Multe din ele utilizează ca element de bază un electromagnet aşa cum este arătat în fig. 14. Atunci cînd bobina electromagnetului este alimentată prin cir­cuitul A, se închide contactul în circuitul B. Avantajul unei astfel de scheme consistă în faptul că un curent mic, |ti circuitul A, poate comanda un curent mare în circui­tul B. In acest fel echipamentele de mare putere pot fi comandate de la dis­tanţă prin circuite de :mică putere. Alte re­lee se bazează pe efectul termic al cu­rentului electric.

In fig. 15 sînt pre­zentate trei tipuri de relee electromagneti­ce. Contactele releu­lui prezentat în (a) sînt închise într-o in­cintă cu atmosferă uscată. Releul din (b) este astfel conceput încît circuitul de cu­rent este întrerupt .atunci cînd bobina electromagnetului es­te alimentată. In ca­zul releului prezentat în (c), la alimentarea electro­magnetului unul din circuite este întrerupt, în timp ce altul este închis. Acest releu realizează comutarea de pe un circuit pe altul.
Releele sînt utilizate pe scară largă în sistemele de control automat şi în circuitele telefonice; ele pot fi rea­lizate cu o mare varietate de contacte astfel încît în ace­laşi timp pot fi întrerupte sau închise foarte multe cir­cuite. Releele pot constitui elemente de siguranţă atunci cînd sînt proiectate astfel încît la depăşirea unui anumit curent prin circuit, armătura să fie atrasă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu