Ce este tensiunea electromotoare?


Tensiunea electromotoare este cea care face ca elec­tronii să se deplaseze în lungul circuitului. Ea este pro­dusă de o diferenţă de potenţial. O sursă simplă, cum este o baterie, are două borne, una pozitivă, iar cealaltă ne­gativă, între ele existînd o diferenţă de potenţial. Cînd cele două borne sint conectate prin intermediul unui cir­cuit, ia naştere un curent, de la punctul cu potenţial mai ridicat, spre cel cu potenţial mai scăzut. O diferenţă de potenţial mare poate produce chiar străpungerea unui izolator, făcînd ca prin el să treacă curent. Un fenomen de acest tip se produce în cazul descărcărilor luminoase.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu