cum functioneaza acumulatorul cu plumb?


Electrodul pozitiv al acestuia este din bioxid de plumb, iar eel negativ din plumb spongios pur. Drept electrolit este folosit acidul sulfuric diktat. In fig. 60 este prezen-tat un acumulator cu plumb folosit la automobile. 

In timpul descarcarii, bioxidul de plumb se reduce partial, iar plumbul spongios se oxideaza. Ambele pro-duse se combina cu acidul sulfuric si produc ара si sulfat de plumb. Sint. eliberati, in acest fel, ioni pozitivi de hidrogen si ioni negativi de sulfat. Sulfatul de plumb este practi'c insolubil in electrolit si determina reversi-bilitatea procesului. 
 Cind о tensiune continua este conectata pe electrozi (plus la electrodul pozitiv, minus la eel negativ), pentru reincarcare, ionii hidrogen migreaza spre placile negative, iar cei de sulfat, spre cele pozitive. Se formeaza in acest
fel plumbul spongios, pe placa negative si bioxidul de plumb pe placa pozitiva. 
Intregul ciclu este ilustrat in fig. 61. In 61 (a) este prezentat acumulatorul cu placile incarcate; in (b) acidul se combina cu bioxidul de plumb si plumbul spongios si produce sulfat de plumb la ambele placi; in (c) placile sint inconjurate de sulfat de plumb; in (d) curentul de in­carcare desulfateaza placile, eliberind aci­dul sulfuric, care tre-ce in electrolit si re-generind bioxidul de plumb si plumbul spongios al electrozilor. 
Tensiunea nomi-nala a unui element de acumulator cu plumb este 2 V.cum functioneaza un acumulator alcalin ?


Exista doua tipuri distincte de elemente alcaline, amin-doua avind drept electrolit hidroxidul de potasiu diluat Si electrodul pozitiv din nichel. La unul din ele electrodul negativ este din fier, iar celalalt din cadmiu. Ambele tipuri sint incasetate in cutii metalice, tensiunea electro-motoare produsa fiind aproximativ 1,2 V.

Reactiile chimice care au loc in elementele alcaline sint destul de complexe, prin descarcare rezultind hidro­xidul de nichel si hidroxidul de fier (sau cadmiu).

care este tensiunea electromotoare totala a elementelor legate in serie sau paralel?Tensiunea electromotoare E a unei baterii formata din mai multe elemente legate in serie este :

E = e1 + e2 + e3 + . .. 

unde eb e2, e3 sint tensiunile electromotoare ale elemen­telor componente. О baterie de 6 V a unui automobil este formata din trei elemente a cite 2 V; о baterie de 12 V are sase elemente de cite 2 V legate in serie. 

Tensiunea electromotoare a unei baterii formata din mai multe elemente identice legate in paralel este egala cu cea a unui singur element. О astfel de baterie poate sa furnizeze un curent mai mare decit cel dat de un sin­gur element.

ce se intelege prin capacitatea unei baterii?

Este produsul intre timpul de descarcare completa a bateriei si curentul de descarcare. El se masoara de obicei in amper-ore. Capacitatea bateriei variaza cu viteza de descarcare, astfel incit timpul de descarcare trebuie spe­cif icat. De exemplu о baterie care se descarca la 10 A in 10 ore are capacitatea de 100 amper-ora la un timp de 10 ore. La 5 A ea se poate descarca in 20 de ore, in care caz capacitatea ei ar fi 100 amper-ore, pentru 20 de ore. Capacitatea bateriilor de autovehicol este data de obicei la 10 sau 20 ore.

cum de incarcat o batereie?Sarcina normala este aproximativ о zecime din capa­citatea bateriei, considerate la 10 ore de descarcare.

Curentul de incarcare, in amperi, este dat de relatia:
                                                                                 I=E-e/R+r
             unde: E este tensiunea de incarcare, in volti;
                     e- tensiunea contraelectromotoare a bateriei , in volti ;
                     R - rezistenta circuitului, in ohmi;
                     r- rezistenta interna a bateriei, in ohmi.
Tensiunea este aproximativ 2,7 V pe element, cind el este incarcat.

ce este pila de combustie ?

Este un dispozitiv in care energia electrica este gene­rata direct prin reactii chimice ireversibile. Pila Bacon, una dintre primele realizate, este prezentata in figura de mai jos. Ea are doi electrozi intr-o solutie de hidroxid de potasiu. Combustibilul cuprinde hidrogen si oxigen, care, in com-binatie, genereaza caldura si electricitate cu un randament de 80%. Pila lucreaza la temperatura de 200°C si la presiunea de 4 000 kN/m2Moleculele de oxigen, prin combinare cu ара, formeaza ioni negativi de hidroxil, care iau electroni de la electrodul de oxigen. Acesti ioni hidroxilici migreaza, prin electrolit, spre electrodul de hidrogen, unde se combina cu hidrogenul, formind ара. In acest fel electrodul de hidrogen se incarca negativ in raport cu electrodul de oxigen si apare un curent electric.