Cum se utilizează puntea Wheatstone?


Puntea Wheatstone este un circuit format din patru braţe rezistive, rezistenţa unui braţ fiind necunoscută. Pe o diagonală este conectată o baterie, iar pe cealaltă un galvanometru (fig. 9). Galvanometrul este un instrument care indică existenţa curentului. Dacă avem satisfăcute relaţiile R1i1=R2i2 şi R3i3=Rxi2, adică R1Rx=R2R3, relaţie. cunoscută sub numele de relaţie de echilibru, prin galva­nometru curentul va fi nul. Puntea se utilizează la mă­surarea rezistenţelor necunoscute, care trebuie conectate în locul rezistenţei Rx.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu