Ce este un circuit electric?


Orice porţiune conductoare închisă, prin care poate circula curentul electric. în fig. 5 este prezentat un circuit simplu care conţine o baterie, un întreruptor şi o lampă electrică. Cînd întreruptorul este închis, curentul circulă convenţional de la borna pozitivă a bateriei spre cea aegativă, prin. întreruptor şi lampă, făcînd-o să lumineze. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu