Ce este voltul?


Un volt (simbol V) este unitatea de măsură a tensiunii electromotoare sau a diferenţei de potenţial. Denumirea a fost dată după numele savantului italian Alessandro Volta, care a inventat bateria electrică. Voltul reprezintă diferenţa de potenţial între două puncte ale unui conductor parcurs de un curent de un amper, cînd puterea disi­pată de acesta este de 1 watt .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu