potentiometru


Potenţiometrul este un rezistor variabil avînd două borne fixe şi o bornă formată dintr-un cursor care alunecă pe suprafaţa rezistorului.
Potenţiometrele pot fi rectilinii sau circulare, ultimele avînd un ax de acţionare.

Potenţiometrele bobinate se realizează prin înfăşurarea unui conductor cu rezistivitate mare (manganină sau cromnichel) pe un suport izolant, exe­cutat din pertinax sau fibră vulcanică, pentru puteri mici şi din ceramică, pentru puteri mari.
Potenţiometrele chimice se realizează prin depunerea unui strat de carbon sau de metal pe un suport izolant de pertinax.
Potenţiometrele chimice se construiesc cu variaţia liniară a rezistenţei sau cu variaţia logaritmică a rezistenţei la deplasarea cursoruku. Aceste potenţiometre sînt marcate cu emblemele „lin" şi respectiv „log".
Cursorul se execută de obicei din bronz fosforos şi trebuie astfel execu­tat, încît să asigure un contact bun cu pelicula de carbon fără a produce uzura acesteia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu